Intest NDT, spol. s r.o.

Hledáte spolupráci v oblasti nedestruktivního zkoušení ?

Nabízíme Vám partnerství a jsme připraveni pokrýt Vaše potřeby v oblasti NDT.

S vědomím, že trh má tendenci neustále zvyšovat požadavky na kvalitu produkce je proto nasnadě, že se neustále zvyšuje i tlak Vašich klientů na úroveň jakosti Vaší práce.

Naše služby jsou orientovány především k doplnění potřeb Vašeho managementu výroby specifickými činnostmi a zkouškami, které dokumentují kvalitu Vaší produkce.

Účast vnější - nezávislé kontrolní společnosti na výrobě se zaměřením na zajišťování a udržování požadavků na jakost má především ekonomický efekt

 • nemusíte budovat a udržovat systém řízení jakosti v této oblasti
 • nemusíte zajišťovat plné uplatnění pro specificky školený personál a udržovat jeho kvalifikace
 • nemusíte pořizovat drahé přístrojové vybavení a udržovat je ve zkalibrovaném stavu

ale hlavně působí jako důkaz objektivity při dodržování jakosti ve výrobě.

Jsme nastaveni na spoluúčast při výrobě a následně neseme plnou odpovědnost za provedené měření a zkoušky.

Myslíme i na možné nepříznivé události – jsme smluvně pojištěni pro případná pochybení a likvidaci jejich následků.

Organizační struktura odpovídá flexibilitě a pravomocem pro budování a udržování vztahu s klientem na špičkové úrovni. Prováděcí personál – defektoskopický technik

 • denně konfrontován v praxi na širokém spektru sledovaných - zkoušených produktů
 • plně kvalifikovaný v daných metodách
 • vybaven odpovídající zkušební technikou ve zkalibrovaném stavu
 • odpovědný za úplnost a správnost provedených zkoušek
 • má pravomoc sdělovat výsledky provedených testů a povinnost vydávat přesné informace o nálezech tak, aby napomohl k co nejefektivnějšímu řešení a uvedení do stavu shodného s původním požadavkem.

Jednatel společnosti jsou pověření konzultovat a dohodnout s klientem společné postupy za účelem minimalizace vynaložených prostředků.

Vaše spokojenost s dodávanými službami je pravidelně vyhodnocována.

Související dokumentace a produkty zkoušek o dodržení vyžadovaných kritérií bude archivovaná podle smluvně stanovených termínů.

Priority:

 1. flexibilita a součinnost se zadavatelem
 2. plnění požadovaných termínů nástupů ke zkouškám
 3. úplnost a přesnost provádění dle zadání
 4. předávaní informací o výsledcích v aktuálním čase
 5. co nejvyšší zaručenou úroveň provedení

Certifikovaný systém jakosti, včetně respektování současné legislativy se promítá v organizačním schématu společnosti, způsobu delegováním odpovědností, vedení technických dokumentací a do náročných podmínek pro hodnocení způsobilosti personálu a používaného kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.

INTEST NDT, spol. s r.o.

K topolině 176
739 25 Sviadnov

Tel:  558 439 945
Fax: 558 439 946

Mob:737 238 701

Email: intestndt@intestndt.cz