Zkušební zařízení

RT metoda:

Eresco AS2 305L (Seifert)
CMA 357, 30 (Andrex)
SMART 200 (Yxlon)
Gammamat TIF 192IR (Sauerwein)
Gammamat SE 75 Se (Sauerwein)


UT metoda:

USM 36 (Krautkrämer)
USM 25 (Krautkrämer)
USM 35 (Krautkrämer)

+kompletní základní vybavení zkušebními sondami pro příčné i podélné vlny.


MT metoda:

TWM 220, 240 (Tiede)
WHM 230.1 (Hofmann)
PS 135 (Labino AB)
PH 135 (Labino AB)


LT metoda:

VR 1,5-12 (Sigma)
(měření v oblasti nízkého vakua)


PT metoda:

Diffu-therm (Tiede)
(pro rozmezí teplot od +5 do +50 °C)
Helling Nord test
(pro rozmezí teplot od -5 do +100°C)


Spotřební prostředky:

Structurix (Agfa Gevaert)
Fluoflux (Tiede)-koncentrát
Fluoflux (Tiede)-pasta
Super magna (Helling)
Pulver 0,1-0,2 (Deutsch)

INTEST NDT, spol. s r.o.

K topolině 176
739 25 Sviadnov

Tel:  558 439 945
Fax: 558 439 946

Mob:737 238 701

Email: intestndt@intestndt.cz