Kvalifikace a certifikace

Zkušební laboratoř má certifikovaný systém jakosti dle  ISO 9001
Oblast: provádění přejímek a nedestruktivních zkoušek
Certifikační orgán: LLC (Certification) Czech republic 

Souhlas SŽDC a ČDcert ISO do 2018

Personál firmy je certifikován dle: EN ISO 9712:2012

Metody: PT - Zkoušení kapilární
MT - Zkoušení magnetické práškové
RT - Zkoušení radiografické
UT - Zkoušení ultrazvukem
Ltb - Zkoušení netěsností (bublinková metoda)
VT - Zkoušení vizuální

Certifikační orgán: APC, SECTOR CERT, TÜV NORD Czech

Každý defektoskopický technik:

  • Má odpovídající délku praxe
  • Absolvoval předepsané školení (PTS Ostrava, ATG Praha , DQ Centrum Plzeň)
  • Úspěšně složil předepsané zkoušky (QC Plzeň, PTS Solnař)
  • Má požadovanou zdravotní způsobilost
  • Je pověřen zvolit zkušební techniku 
  • Určit meze použitelnosti zkušební metody
  • Nastavovat, ověřovat a konfirmovat přístrojové zkušební vybavení
  • Je plně zodpovědný za způsob, úplnost a výsledky prováděných zkoušek

Technologické postupy zkoušení, instrukce i procedury podléhají archivačnímu subsystému firmy.
Pokud není dohodnuto jinak, jsou zápisy o průběhu a výsledcích testů archivovány po dobu 5 let od provedení zkoušky.     

INTEST NDT, spol. s r.o.

K topolině 176
739 25 Sviadnov

Tel:  558 439 945
Fax: 558 439 946

Mob:737 238 701

Email: intestndt@intestndt.cz